Podczas drugiej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego wybrano przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Kto z naszego regionu w nich zasiądzie?

Sejmik nast

 Przypomnijmy, że na nasz Okręg nr 1 składają się: miasto Bielsko-Biała i powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki. Reprezentuje nas w nim siedmiu radnych: 4 z Prawa i Sprawiedliwości i 3 z Koalicji Obywatelskiej. Tylko tych pierwszych wybrano do władz komisji. Stanisław Baczyński (Łękawica) został przewodniczącym Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów; Ewę Żak (Bielsko-Biała) wybrano na wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, a Agnieszkę Biegun (Juszczyna) na wiceprzewodniczącą Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej. Pełne składy władz komisji prezentują się następująco:

  • Komisja Budżetu. Skarbu i Finansów: Stanisław Baczyński (przewodniczący), Rafał Kandziora (zastępca przewodniczącego) i Rafał Porc (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Edukacji, Nauki i Kultury: Piotr Czarnynoga (przewodniczący), Zbigniew Przedpełski (zastępca przewodniczącego) i Ewa Żak (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia: Piotr Bańka (przewodniczący), Dariusz Iskanin (zastępca przewodniczącego) i Alina Nowak (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich: Rafał Kandziora (przewodniczący), Stanisław Gmitruk (zastępca przewodniczącego) i Beata Kocik (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego: Zbigniew Przedpełski (przewodniczący), Jadwiga Baczyńska (zastępca przewodniczącego) i Piotr Bańka (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji: Julia Kloc-Kondracka (przewodnicząca), Bartłomiej Kowalski (zastępca przewodniczącego) i Ewa Gawęda (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Statutowo-Regulaminowa: Małgorzata Zarychta-Surówka (przewodnicząca) i Michał Woś (zastępca przewodniczącej)
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej: Józef Kubica (przewodniczący) i Grzegorz Gaża (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej: Maria Materla (przewodnicząca) i Agnieszka Biegun (zastępca przewodniczącej)
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Gaża (przewodniczący), Rafał Kandziora (zastępca przewodniczącego) i Alina Nowak (zastępca przewodniczącego i sekretarz)

Udostępnij

5
-1
6