Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpoczął remont DW 943 w Istebnej Jasnowicach.

Prace Zaolzie

Prace będą obejmować odcinek od ronda do dawnego przejścia granicznego. Fragment zniszczonej trasy, o długości około 2,4 km, zostanie wyremontowany jeszcze w tym roku.

Jak informuje Urząd Gminy Istebna,  dniu 16.09.2019 r. firmie P.U.H. ”DOMAX” Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska 8 został przekazany plac budowy, po czym rozpoczęły się prace geodezyjne. Prace remontowe będą polegać na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni i położeniu nowej masy bitumicznej (wyrównawczej, wiążącej oraz ścieralnej), a także naprawie oznakowania poziomego. Łączna grubość warstw wiążącej i ścieralnej wynosić będzie ok.12 cm i wykonana zostanie przy zastosowaniu asfaltu wysokomodyfikowanego. Całkowite zamknięcie drogi będzie wprowadzone tylko na czas układania asfaltu. Inwestor i wykonawca będą informować mieszkańców o wyznaczonych na ten czas objazdach. Inwestor zobowiązał się także o systematycznym informowaniu  o postępie prac oraz ewentualnych utrudnieniach dla użytkowników drogi.

Udostępnij

0
0
0