W związku z umieszczeniem Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na liście tzw. szpitali węzłowych, wyznaczonych przez resort zdrowia do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid – 19, do dnia 19 grudnia 2020 r. podmioty lecznicze winny nadesłać do Szpitala Wojewódzkiego listy pracowników, którzy chcą się zaszczepić.

koronawirus 3

Pierwszy etap narodowego programu szczepień dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, a także personelu administracyjnego i pomocniczego szpitali, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz aptek.

Każda placówka medyczna, która zdecyduje się na udział w programie, powinna wysłać na adres: szczepienia@hospital.com.pl zbiorczą listę pracowników wg załączonego wzoru. W zestawieniu musi znaleźć się: imię nazwisko, informacja czy jest to pracownik medyczny, czy nie, a także numer PESEL oraz adnotacja, czy dana osoba jest ozdrowieńcem, czy nie jest.

W e-mailu należy podać również numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za koordynację szczepień z ramienia placówki w celu skontaktowania się i ustalenia dokładnego terminu.

Udostępnij

1
0
1